Scroll Top

El Govern vol ordenar la instal•lació de parcs solars en rústic per generar “consens i seguretat jurídica”

Neus Vicepresidenta 13

El Govern vol ordenar la instal•lació de parcs solars en rústic per generar “consens i seguretat jurídica”

  • Reivindica la irrenunciable ocupació del 0,5% del sol hàbil per generar 3.000 MW verds el 2050

La instal·lació de parcs fotovoltaics en rústic genera descontent tant entre els promotors i els instal·ladors, que veuen com la burocràcia s’encasta també en la tramitació del permís públic per aquest tipus de projectes —130 en tràmit ara mateix–, com entre els veïnats i autoritats locals que en viuen els efectes col·laterals d’impacte paisatgístic i destrucció de sol útil agrari. És el cas de Marratxí o Sa Pobla.

No debades, els procediments es mouen entre diferents nivells de l’administració començant pel marc estatal (interès general, avaluació ambiental positiva,…) i passant per les particularitats de les ordenacions municipals, que sovint deixen informes tècnics que no segueixen un mateix criteri.

“No és normal que a Palma no puguis posar les plaques sobre el terreny si es tracta de sol rústic i, en canvi, a Marratxí et sol·licitin que la instal·lació sigui sobre el terreny”, es queixa la vicepresidenta de l’Associació d’Empreses Instaladores de Balears, ASINEM, Neus Sastre. Afegeix que tot plegat “crea molta confusió i consultes per saber què es pot fer i què no”.

Entremig, encara, els informes tècnics territorials insulars i la darrera paraula de la comunitat autònoma després de comptar amb els preceptius informes dels seus departaments d’Agricultura, Medi Ambient i Energia.

Per mirar de crear, amb consens, unes regles del joc clares que atorguin seguretat jurídica a les empreses però també a la ciutadania, la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic ha anunciat per l’any que ve un decret d’ordenació de projectes energètics estratègics. “Qualque cosa feim malament si una cosa que al cap i a la fi serveix per reduir emissions de diòxid de carboni i generar energia neta genera rebuig social, problemàtica i tensions”, diu Diego Viu, que n’és el director general i afirma sentir-se “entristit” per tanta controvèrsia.

Repartiment de parcs entre municipis

Viu apunta a un repartiment entre municipis dels parcs solars atenent a un criteri “transparent i públic” amb base a variables com ara “el territori, la infraestructura de xarxa elèctrica, la protecció agrària o les reserves naturals”. Mentrestant i quant als projectes més polèmics en tramitació i que ja compten amb vistiplau estatal, es descarta frenar-los per no haver de fer front a denúncies i indemnitzacions.

Perquè el Govern té tan clar que no hi ha marxa enrere en l’augment de la generació de renovables com que no en queda d’altra més enllà d’obtenir-ne amb més parcs solars en rústic. “Encara que se n’omplissin totes les cobertes i terrats hàbils de l’arxipèlag, només s’arribaria a una cinquena part del necessari per l’objectiu de descarbonització el 2050”, afirma el càrrec públic. Això és, generar 3.000 megavats verds, que empetiteixen els 250 generats aquests dies en les hores de major insolació.

Sobre l’ambició dels poders públics per complir amb els objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle, la representant dels instal·ladors de plaques, Neus Sastre d’ASINEM considera que a part de produir energia verda en comptes de fòssil se n’ha de reduir el consum, i que sigui “cada vegada més eficient per necessitar-ne de cada vegada manco”. Això perquè la quantitat de parcs fotovoltaics i eòlics necessaris per la nova producció renovable és igualment “insostenible”.

Fa uns dies la plataforma Renovables sí però així no va reclamar aturar la destrucció de superfície útil agrària amb la instal·lació de parcs fotovoltaics. Segons les seves dades, hi ha 74 centrals fotovoltaiques en funcionament a sòl rústic amb una ocupació de 407 hectàrees i una superfície mitjana de 5 hectàrees i mitja.

Informatiu Migdia Cap de Setmana NEUS SASTRE