El president d’Asinem, Francisco Javier Piña: ‘’Sense instal·ladors, no es pot garantir la transició energètica’’

En una reunió conjunta amb el Vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes i el Director General de Transició Energètica i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, el President i la vicepresidenta d’ASINEM, Francisco Javier Piña Reynés i Neus Sastre, han valorat les dades del sector d’instal·ladors de les Illes Balears. Segons el registre d’empreses d’Indústria, des del 2018 i fins al 2022, el nombre d’empreses habilitades del sector de les instal·lacions ha crescut un 18,6%.

D’altra banda, i basant-nos en dades d’Impulsa Balears, el 2019 es van moure prop de 561 milions d’euros en instal·lacions elèctriques, fontaneria i altres instal·lacions (dades corresponents CNAE GRUP F – epígraf 43.2).

Si creuem aquestes dades amb els resultats de l’enquesta estratègica d’ASINEM de 2022, es preveu que aquest any augmenti un 23,5% el volum de negoci de les instal·lacions fotovoltaiques.

En aquest punt, destaca Piña, ens trobam amb alguns frens per fer una transició planificada. ‘’Per una banda, la manca de personal al sector. Necessitam capacitació i inversió. Ser visionaris per formar i invertir’’. ‘’Cal que es facin campanyes per a un canvi de visió i de valoració de la professió de les instal·lacions, sense oblidar-nos que ens estam deixant el 50% de la població de gènere femení’’, afegeix.

Per segon any consecutiu, més del 50% de les empreses d’Asinem manifesten que és prioritària i necessària la contractació de personal tècnicament qualificat.

‘’Si no som capaços de cobrir aquesta demanda, el mercat s’ocupa de fer-ho sense garanties’’. Xerram de l’intrusisme, que és el segon tema de preocupació permanent entre els nostres associats. Sense instal·ladors, no es pot garantir la transició energètica’declara el president.

La consulta estratègica 2022 d’ASINEM dona la dada de que, a causa de l’augment de l’activitat constatada, el 37% d’empreses han hagut d’augmentar la plantilla el 2022.

Finalment, un altre fre amb què ens trobam, afageix Piña, és la incertesa del sector a l’hora de complir el marc regulatori. ‘’Necessitam especificacions clares, ja que hi ha disparitat de criteris entre les diferents normatives estatals, del Govern, Consells i normes subsidiàries dels diferents municipis (67 a les Balears)’’. ‘’Des del sector necessitam vèncer aquesta inestabilitat’’.

Per la seva part, el Vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes ha indicat que des de l’any 2018 s’han posat en marxa un conjunt de convocatòries destinades a actuacions en matèria d’instal·lacions energètiques, millores d’eficiència i mobilitat elèctrica per un valor superior als 77 milions d’euros (137 milions d’euros si comptem els programes SOLBAL I i SOLBAL II) .

“Aquests ajuts públics han repercutit molt positivament en el sector a causa del seu caràcter d’incentivar la inversió privada per executar aquestes actuacions. Per tant, les actuacions en matèria de transició i eficiència energètica tenen un impacte econòmic avançant en la diversificació del model productiu a través de nous sectors que ofereixen llocs de feina estables i de qualitat”, ha destacat el vicepresident.

A més del fet incentivador de les ajudes, ara més que mai és necesaria una legislació adequada i comú. De fet, la llei de Canvi Climàtic ja contempla la “perspectiva climàtica” en l’elaboració de lleis.